Πολιτική απορρήτου & Cookies

Η ILPAVONE δεσμεύεται να διασφαλίζει το απόρρητο των πελατών της. Συμμορφούμενη με τον με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό, η εταιρεία μας, ως υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε, υιοθετεί μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία για λόγους διαφάνειας περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω:

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνετε ότι το αποδέχεστε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών, τις Πιστωτικές πληροφορίες, τις Πληροφορίες Παραγγελίας κλπ. Αν έχετε λογαριασμό ή είστε μέλος του MemberClub, θα επεξεργαστούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με το λογαριασμό ή την ιδιότητα μέλους, όπως το λογαριασμό ή αναγνωριστικό μέλους, το Ιστορικό αγορών κλπ.

Ποιοι είναι οι σκοποί τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της εταιρίας μας  για τους εξής σκοπούς:

 1. την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε

εσάς και εμάς,

ii.τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, και 
iii. την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα μας στους τομείς της  εμπορίας ετοίμων ενδυμάτων, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεταιη αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS, Viber). 
iv. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω.Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς:
  α) διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του

αντίστοιχου προϊόντος και  
  β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε.


Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την ηλεκτρονική σας αγορά. Στην εταιρία μας, επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση παράδοσης ή σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων κατά την παράδοση των αντικειμένων σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση των πληρωμών σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα δεδομένα σας για να χειριστούμε τα παράπονα και τα θέματα εγγύησης για τα προϊόντα. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας και την επικύρωση της νόμιμης ηλικίας σας για ηλεκτρονικές αγορές και για την επιβεβαίωση της διεύθυνσής σας με εξωτερικούς συνεργάτες. 


Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και μπορούν να διαβιβαστούν σε εταιρείες για να επικυρώσουν τη διεύθυνσή σας, σε οργανισμούς επικοινωνίας για να σας στείλουν επιβεβαίωση παραγγελίας, σε προμηθευτές αποθήκης και διανομής για την παράδοση της παραγγελίας σας, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή σας, σε πιστωτικούς οργανισμούς αναφοράς για τους ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης και σε οργανισμούς είσπραξης οφειλών. Πολλές από αυτές τις δικαιούχες εταιρείες έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης προσωπικών σας δεδομένων:

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο είστε ενεργός πελάτης.

Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες/ ερωτήσεις και να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων:

Όταν υποβάλετε αίτηση για πίστωση ως τρόπο πληρωμής, θα εκτελέσουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αίτηση πίστωσης. Έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση, κατόπιν επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ο χρήστης – καταναλωτής εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Η ILPAVONE ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης. Αν κριθεί απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου. Επίσης, για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει σε συνδεδεμένες εταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες (όπως π.χ. διακρίβωση απάτης, συλλογή λογαριασμών, εταιρικά προγράμματα και προγράμματα ανταμοιβής, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, διαχείριση οικονομικών συναλλαγών, υπηρεσίες logistics, μεταφορές, διαχείριση παραγγελιών και υπηρεσίες προς τον πελάτη, και/ή ανάλυση των συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να παρέχουμε στους χρήστες μας επαρκείς εγγυήσεις στις συναλλαγές αγορών, κλπ) ή που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των αγορών σας. Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την παροχή πληροφοριών είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με συμπλήρωση χειρόγραφης ή εκτυπωμένης – προσυμπληρωμένης αιτήσεως, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στους προαναφερόμενους. Παρέχοντάς μας πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή, άλλως, σε εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ανωτέρω περιγράφεται.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία προσωπικών δεδομένα

Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι εσφαλμένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • έχετε μια συνεχιζόμενη υπόθεση με την Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Έχετε μια ανοιχτή παραγγελία, η οποία δεν έχει ακόμη αποσταλεί ή αποστέλλεται εν μέρει
 • Έχετε ένα μη εκκαθαρισμένο χρέος, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής
 • εάν το χρέος σας έχει πωληθεί σε τρίτο κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών ή ενός έτους για αποθανόντες πελάτες
 • εάν έχετε κάνει κάποια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας για τους κανόνες λογιστικής.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ που γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορίας:

 • ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε μηνύματα μάρκετινγκ
 • με την επεξεργασία των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα περιορισμού:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν αντιταχθείτε σε έννομο συμφέρον της ILPAVONE. Εκείνη θα περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντος.
 • αν έχετε ισχυρισμό ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, πρέπει να περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένου έως ότου επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων
 • εάν δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα αλλά είναι υποχρεωμένη να σας κάνει να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:

Αν θεωρείτε ότι η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.

Ενημερώσεις για την ειδοποίηση περί απορρήτου:

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε την ειδοποίηση περί απορρήτου. Η τελευταία έκδοση της ειδοποίησης περί απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην ειδοποίηση περί απορρήτου, για παράδειγμα τον σκοπό του γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα του ελεγκτή ή τα δικαιώματά σας.

ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε διαφημιστικές προσφορές, προσφορές προώθησης προϊόντων, έρευνες πληροφοριών και προσκλήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, τηλεφωνικών κλήσεων και ταχυδρομείου.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τον ταχυδρομικό κώδικα, αν θέλετε ενημερώσεις για παιδιά (αν επιλέξετε να μας το δώσετε), το φύλο (αν επιλέξετε να μας το παράσχετε), ποια προϊόντα και προσφορές έχετε κάνει κλικ.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της προαναφερόμενης υπηρεσίας και μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους, όπως σε πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και σε τεχνικούς προμηθευτές για τη διανομή φυσικού και ψηφιακού άμεσου μάρκετινγκ. Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν συμφωνείτε με την άμεση εμπορία. Εκτός από το ταχυδρομικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων, που θα σας αποσταλούν με βάση το νόμιμο συμφέρον μας.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία . Όταν το κάνετε αυτό, η εταιρία μας δεν θα μπορεί να σας στείλει άλλες προσφορές άμεσης εμπορίας ή πληροφορίες που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορία με τα ακόλουθα μέσα:

 • ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε θέση μάρκετινγκ
 • με την επεξεργασία των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας 

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για άμεση εμπορία μέχρι να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας. Για το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να γίνει με έγγραφο αίτημα μέσω e-mail.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη και σχετική εμπειρία. Θα σας παρέχουμε το ιστορικό παραγγελιών και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις παραγγελίες σας και θα σας επιτρέπετε να χειρίζεστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Θα σας προσφέρουμε επίσης εύκολους τρόπους για να διατηρείτε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες πληρωμής. Περαιτέρω, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στοιχεία στο καλάθι αγορών σας, να σας προσφέρουμε ενδεικτικές συστάσεις μεγέθους και να σας επιτρέψουμε να αξιολογήσετε και να αναθεωρήσετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς.

Ποια είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;
Θα επεξεργαζόμαστε πάντα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση που εσείς μας έχετε παραχωρήσει για τη χρήση αυτή. Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αν επιλέξετε να μας τις δώσετε, στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χώρα, ρυθμίσεις λογαριασμού, κρυπτογραφημένες πληροφορίες κάρτας πληρωμής. 
Θα πραγματοποιήσουμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν κάνετε μια αγορά, όπως το Ιστορικό παραγγελιών, τις πληροφορίες αποστολής και το Ιστορικό πληρωμών. Θα επεξεργαστούμε επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τα cookies σας, όπως το Ιστορικό κλικ, την πλοήγηση και το ιστορικό περιήγησης.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο που χρησιμοποιούμε για τις υπηρεσίες ιστοτόπων και τα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση προϊόντων.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή σχετικών πληροφοριών για το προϊόν βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας.

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διαθέτετε ενεργό λογαριασμό. Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Αν επιλέξετε να το κάνετε, ο λογαριασμός σας θα σταματήσει να υπάρχει και καταργείται.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας, να αντιμετωπίζουμε τα παράπονα και τα θέματα εγγύησης για προϊόντα και θέματα τεχνικής υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της λειτουργίας της συνομιλίας, του τηλεφώνου και μέσω των κοινωνικών μέσων. Μπορούμε,επίσης, να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών, Πιστωτικές πληροφορίες, Πληροφορίες Παραγγελίας, αριθμός λογαριασμού ή μέλους, όλη η αλληλογραφία στο θέμα κλπ.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω. 


Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη μεταποίηση βάσει νόμιμου συμφέροντος:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της ILPAVONE . Η ILPAVONE  δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν μπορούμε να διακρίνουμε ένα θεμιτό έδαφος για τη διαδικασία που υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν μπαίνετε σε διαγωνισμό μας online. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον διαγωνισμό, πριν και μετά από ένα γεγονός, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των διαγωνιζόμενων, την επαλήθευση της των διαγωνιζομένων, την επικοινωνία μας με τους νικητές, την παράδοση των δώρων και την παρακολούθηση των παραδόσεων δώρων.

Ποιούς τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, ηλικία καθώς και όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο διαγωνισμό.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τις δικαστικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συλλογή και την επαλήθευση των λογιστικών στοιχείων, ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες λογιστικής.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : αριθμός των πελατών, αριθμός παραγγελίας, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ποσό Συναλλαγής και ημερομηνία Συναλλαγής κλπ.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Εταιρεία ILPAVONE.  Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν λύσεις συστήματος βιβλιοθήκης καθώς επίσης και με νομικές εταιρείες ή δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων μας.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου η εταιρία μας να εκπληρώσει τη νομική της υποχρέωση.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της πρόληψης των απωλειών διασφαλίζοντας ότι ακολουθούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις και ανιχνεύεται και αποτρέπεται η κακή χρήση των υπηρεσιών μας. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με προβολή βίντεο, για λόγους ασφαλείας, ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα επεισόδια και να προλάβουμε και να αναφέρουμε ποινικά αδικήματα στα καταστήματά μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουμε και να διερευνήσουμε την κακή χρήση των υπηρεσιών μας online, τις απώλειες και την απάτη, αναλύοντας τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών αγορών.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητα μέλους, αριθμό των πελατών, βίντεο, Ιστορικό παραγγελιών, πληροφορίες αποστολής, Ιστορικό πληρωμών κλπ.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με εταιρείες για εξαγωγή βάσει αναφοράς. Τα περιστατικά και η απάτη μπορούν να μοιραστούν με ασφαλιστικές εταιρείες, νομικές αρχές ή τοπικές και παγκόσμιες επιβολής του νόμου για την ολοκλήρωση των ερευνών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παραλήπτες αυτοί θα έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιείται, για να αποτραπεί η κακή χρήση των υπηρεσιών μας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για την πρόληψη ή/και την αναφορά δυναμικών απάτης και άλλων αδικημάτων. Τα βίντεο θα αποθηκευτούν, με τον τρόπο και για το χρόνο που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@pavonefashion.gr.Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

 

COOKIES

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητάει την άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όταν συμφωνείτε, εισάγεται ένα cookie που βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας ιστού ή μας ενημερώνει ότι επισκεφθήκατε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας, συλλέγοντας και θυμόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
Χρησιμοποιούμε cookie καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες επισκέπτονται. Αυτό μας βοηθά να αναλύουμε τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των πελατών. Οι πληροφορίες cookie χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστική ανάλυση και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.
Συνολικά, τα cookie μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση ορισμένα “cookie τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Η ILPAVONE δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και διαγραφής των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να λάβετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που αποστέλλεται ένα νέο cookie στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητές μας.

 

Shopping cart

close